01

.SZKOLENIA DLA FIRM

W ofercie szkoleniowej dla firm, mamy kursy języka ogólnego, biznesowego oraz specjalistycznego. Doświadczeni wykładowcy oraz metodycy po szczegółowym wywiadzie, opracują odpowiedni materiał, który przygotuje pracowników firmy na wyzwania, jakie stawia przed nimi branża.

Nasze programy dopasowywane są do profilu firmy, wieku, umiejętności i potrzeb pracowników oraz aktualnych działań firmy. Słownictwo, które chcemy rozwijać jest ściśle związane z branżą,     w jakiej ona działa. Kursy firmowe skupiają się na rozwijaniu umiejętności słuchania i mówienia w języku obcym poprzez prowokowanie realnych sytuacji biznesowych: rozmów z klientami, współpracownikami, negocjacji, prezentacji, spotkań. Oprócz podniesienia umiejętności językowych, uczestnictwo w kursie języka obcego to również sposób na integrację pracowników, usprawnienie komunikacji w zespole oraz rozbudzenie wewnętrznej motywacji do pracy.

ZAPYTAJ O PEŁNĄ OFERTĘ BIZNESOWĄ